Hasil gambar untuk google Hasil gambar untuk yahoo Hasil gambar untuk facebook.com Hasil gambar untuk twitter.com
Indonesian Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Pasal IV

 

 

 

ALFASHLURRABIU` FIBAYANIDDIN WAARKANIHI

 

Fasal nyang peut jinoe  tafham-allah
Agama Islam loen peunyata
Hartoe agama redha Tuhan
Kebaktian tanyoe keurija

 

Rukoen jih peut deungoe loen atoe
Bah loen hamboe meusibanja
Iman Islam Tauhid Ma`rifat
Bak Hakikat saboeh makna

 

Ureung nyang na meusifeut peut
Ta-ek syuhut na agama
Meuhimpoen peut geupeunan Din
Agama Islam Tuhan Ridha

 

Meutan saboh dalam peut nyan
Habeh la-en dum binasa
Hartoe Islam na tatuban
Suroeh Tuhan Takeurija

 

Teugah Allah tapeujarak
Larang bak Rabb ubak gata
Rukoen limong nyag phoen Syahadat
Seubahyang meuhat dua peurkara

 

Rukoen nyang keulhee neuyue brie zakeut
Soe nyang na jeut meuhareuta
Soe nyang boh zakeut galak hatee
Untuk pagee Tuhan kurnia

 

Rupa that jroh hana lawan
Miseu intan ceumeurlang cahya
Pintas lalu jak bak titi
Ta tanong lee lam Syiruga

 

Soe na harta zakeut han jibrie
Oh uroe pagee asoe nuraka
Seu um jih that nuraka nyan
Hangoh badan jeut anggota

 

Ie la-oet thoe gunong hancoe
Adak geuhamboe hangoh doenya
Ladum uleu ladum peusan
Jikap badan buet hareuta
Ohnoe habeh khabar zakeut
Rukoen nyang keupeut  tapuasa
Soe puasa buleun Ramadhan
Pagee toulan nikmat teuka

 

Oh geubangket dalam jirat
Malaikat inthat hidangan  syiruga
Oh saree taduek bineh jirat
Tuhan yue inthat hidang keugata

 

Ngon minuman ie yang lazat
Minuman rakyat  yang puasa
Soe han puasa yoh nyan that deuk
Dibineh uruek hana sapuena

 

Siribee thoen taduek disinan
Teuleuh nibak nyan tamong syiruga
Jak keuh rakyat dum meuroen-roen
Muehimpoen upadang masya

 

Ladum ngon ulee ladum ngon tapak
Na ladum jijak ka deungon dada
Uroe tarek arat cukoep that
Reu oeh di tubiet ngop ulhee gata

 

Grah pih that deuk han padan
Makanan tan peu jirasa
Kaya gasein yoh nyan saban
Maseng toul;an duka cita

 

Yoeh nyan teulah hatee teukoko
Yuem bak tawoe udalam doenya
Hoeka kaya hoka meugah
Han mubedrah na lee harta

 

Ureun puasa buleun ramadhan
Na keundaraann di yaumail mahsya
Sajan geuduek saboh payoeng
Uroe tutoeng han soe publa

 

Uroe tarek ie han sapat
Grah that rakyat di padang macsya
Ngon deuk pih that makanan pih tan
Meuribee thoen nyan hana sapeuna

 

Ureung puasa buleun ramadhan
Nyang keuh ureng han lapar dahaga
Makanan pih le ie leuzat-leuzat
Malaikat inthat dari lam syurga

 

La Ilaha Illallah
Wahee sahabah tapuasa
Rukoen loimong ta-ek Haji
Soe beureuhi na kuasa

 

Hartoe Iman pateh Nabi
Peu nyang neumee barabg khaba
Sunggoeh hatee sabda Nabi
Hingga matee tapeucaya

 

Rukoen jih nam na bak Iman
Yang phone Tuhan tapeucaya
Meurat peurcaya nyan keu Tuhan
Beukong Iman dalam dada

 

Iman beukong  i`tikeut beusah
Wujud Allah nyan takheun na
Wajeb Mustaheil teulhee ngon jaiez
Nyan beuthat khalies tapreksa

 

Keudua peucaya keu Malaikat
Beuteugoh that Iman taba
Ta i`tikeut keu Malaikat
Pubuet taat keu Rabbana

 

Hana bacut pih na salah
Han mubeedrah daroehaka
Peunyan neuyue oleh Tuhan
Barang kajan neukeurija

 

Ladum geudong ladum ruku`
Ladum sujud nan tiasa
Ladum tasbeh ladum takbier
Ladum tahlil keu Rabbana

 

Ladum neuraka neuyue tanggoeng
Ladum tatang `Arasy mulia
Ladum lam doenya neuyue ba wahyu
Bak Nabi neuyue suroeh Rabbana

 

La-en nibak nyan pih le bagoe
Bah lee dum noe uloen peukhaba
Tuhan peujeut Malaikat
Peunoh langet tujoh tangga

 

Allah neupeujeut bak Nur Muhammad
Han teurkhimah khat ngon hingga
Hana nueboeh aduen adoe
Hana sidroe na suara

 

Bukon dara bukon agam
Bek tawaham kon si khonsa
Hana teungeut malaikat
Hana hajat nafsu hawa

 

Hana makan hana minum
Meunan toulan tapeucaya
Keulee peucaya nyan keu Kitab
Tai`tikat meunan sama

 

Meurat Kitab Kalam Tuhan
Jibrail peutroen bak ambia
Jumlah kitab sireutoeh peut
Tai`tikeut dalam dada

 

Dalam Kitab Amar Nahi
Ladum janji tapeunyata
Nyang get amal get neubalah
Nyang jeuheut neukeubah lam Nuraka

 

Nyang leubeh that Kalam Tuhan
Ciet al-Quran Kalam mulia
Kalam Tuhan Qadim abad
Meunan sahbat tapeucaya

 

Keupeut peurcaya bandum Nabi
Keulimong hari Qiamat doenya
Nyang keuh uroe keusudahan
Fana seukalian dum peurkara

 

Bak Israfi firman Tuhan
Neuyue yub yoh nyan  sangka kala
Asoe langet dan asoe bumoe
Dum sinaroe habeh suara

 

Habeh langet pih meuguncang
Bumoe meulinggang seugala doenya
La-oet meulumbak gunong meuhamboe
Miseu peurahoe meugisa-gisa

 

Ureng dum mumang na ladum maboek
Aloen meuantoek doenya meunghila
Aneuk saboh rot nangbah han meuhoe
Hana soe hiroe Bandum lam duka

 

Habeh cree bree aneuk deungon nang
Bumoe meulinggang meunghayak doenya
Bintang meunghamboe beh roet ubumoe
Buleun  ngon uroe teuka geurhana

 

Langet fih geulab bumoe pih seuphoet
Yoeh nyan teukeujoet dum manusia
Seuphoet pih that kayoe sidroe-droe
Seugala nanggroe meuraba-raba

 

Teuleuh nyan firman lom Hadharat
Neuyu yub beuthat nibak nyangka
Teuma neuyub lom rakrat pih matee
Habeh saree seugala doenya

 

Soh keuh langet soh keuh bumoe
Dua nanggroe saffan-saffa
Silang nibak nyan na peut ploeh thoen
Neuyu yub lom  langsoeng sangka kala

 

Israfil deungoe Firman Hadharat
Geuyub lom oh that nibak nyangka
Oh leuh neuyub nikmat haseil
Hudep saree lom asoe doenya

 

Diwoe nyawong lom nibak jasad
Maseng teumpat han meutuka
La Ilaha Illallah
Meunan sahbah tapeucaya

 

Nasiep untoeng get ngon untoeng jeuheut
Ta i`tikeut Tuhan peuna
Get ngon jeuheut peuneujeut Allah
Han mubedrah hamba peuna

 

Nibak Hamba buet ikhtiar
Bek kameung cakar iem droe saja
Get usaha get neubalah
Jeuheut neukeubah lam nuraka

 

Rukoen Iman ohnoe teuman
Habeh ban nam loen calitra
Hartoe Touhid sdroe Tuhan
Tan bilangan sa ngnon dua

 

Zat ngon sifeut na bak Tuhan
Hana saban ngon zat hamba
Bukon Jarem bukon `Aradh
Hana sagai misee hamba

 

Hana tuleung asoe ngon urat
Hana alat neupeugot doenya
Gakie jaroe han bak Tuhan
Hana badan miseu hamba

 

Hana puteh han hitam
Hana reusam ubak mata
Hana kuneng hana mirah
Hana mubee drah misee hamba

 

Hana hijoe hana biru
Han mee laku meuwareuna
Wie ngon uneun likoet hadapan
Ateuh pih han minyub pih hana

 

Buju linteung teubai lipeh
Hana ureh hat ngon hingga
Tan di lua tan di alam
Hana lingkar wujud Esa

 

Han meusamboet Tuhan ngon alam
Cree pih ciet han nantiasa
Kon di A`rasy deungon kursi
Han di bumi ngon udara

 

Han meuminah pih han teutap
Hana teupat Tuhan Esa
Rab pih ciet toe pih meunan
Geubangsanyan ubak hamba

 

Ban meugureh dalam qalbi
Tuhan ku Rabbi han soe peurupa
Miseu neukheun oleh Ali
Lafadh loen brie sajan makna

 

Kullamaa Atkhaththuru fii khiyaa lika Watasawwaru
fii baa lika Fallhu bikhilaafi zaalika

 

Peu meugureh dalam Qalbi
Peuteupikee dalam dada
Poeku Tuhan hana meunan
A`qal waham sia-sia

 

Dalam touhid dalam tafsee
Jinoe loen brie saboh saja
Qulhuwallahu Ahad
Nyoe daliel zat saboh Esa

 

Allhushshamad
Leukap hajat  dum barang na
Lam yalid walam yulad
Hana sapat misee hamba

 

Aneuk pih tan nangmbah pih han
Meunan firman Allah Taala
Walam yakunlahuu kufuwan ahad
Han sapat na sibangsa

 

Bak zat pih tan bak sifeut pih han
Buet pih meunan pih hana sa
Hartoe makrifat meunguenal Tuhan
Deungon yaqin daliel beuna

 

Adak han daliel bak makrifat
Ureng nyan meuhat  taqlid nama
Ureung taqlid ulama khilaf
Qawul nyang sah iman jih na

 

Qawul dhaief kakheu kapee
Hana dhahee lam calitra
Nyang keuh loen kheun wahee sahbat
Bak makrifat daliel jih na

 

bismillah burung

 

 

Miseu nyang lon kheun dilee awai
Dalam pasal nyang keudua
Nyan daliel zat daliel sifat
Daliel Wujud alam nyang na

 

Beuta ingat beuta tukri
Beutasudi ngon bicara
Bek jeut gata ureung taqlid
Iman tardied ngon cok sangka

 

Ureung taqleid iman guncang
Siteungoh ureung geukheun hana
Alief Allah Ba beukat
Beutaubat wahee adoe

 

Mata daliel bak makrifat
Bek ji-oeh that lam tuboeh droe
Soebrie nyawong soe bri badan
Soebrie lisan gaki jaroe

 

Jiem jamal Ha hikmat
Beutaingat phoe dilee droe
Dilee bak mani ie nyang hanyie
Mee Tuhan brie jroh samlakoe

 

Neuboeh nyawong daalm badan
Karoenya Tuhan keu gata sidroe
Ta istbat takeutahui
Jeut keudaliel lam tuboeh droe

 

La-en nibak nyan langet bumi
La-oet pasie dum sinaroe
La Ilaha Illallah
Nyan tashbeh malam uroe

 

Ohnoe habeh peurintah i`tikeut
Peudua buet ngon sah pujoe
Pasal nyang keupeut kakeuh simpan
Limong toulan neudeungoe jinoe

Sumber ; https://bakopi.wordpress.com/

Tags: Kopi, Bubuk, Tradisional, Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Aceh, Bakopi Meulaboh Aceh Barat, Kuta Padang, Jalan Manekro, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.

Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates

Bakopi Version. Built with HTML5 and CSS3 © 2016. Support By. eMOENHOST.cOM. Provider By. NCR
Semua Hak Cipta Dilindungi Copyright © 2011 Application Oleh YOOtheme

We have 2 guests and no members online

Kopi Tob A KM Kemasan
Mantab Rasa Di Lidah
Kopi Terlaris Di Pasar
Konsumen Penjualan
Dengan Memesan Kopi
Rasa Bakopi Anda
Kopi Tradisional Aceh
Memang Nikmat.

Cabang Nagan Raya

Kebutuhan produksi yang semakin meningkat, mengharuskan Bakopi untuk mengembangkan sayap kesuksesan dalam memenuhi kebutuhan

Read more ...

Populer Produk

Produk terpopuler saat menjadi pesanan baik tingkat lokal maupun luar daerah dengan khas dan cita rasa yang nikmat membuat para

Read more ...

Bakopi Tradisional Aceh

Bakopi Meulaboh merupakan salah satu usaha home industri traduisional Aceh yang sekarang sedang berkembang mengikuti program

Read more ...

Hasil gambar untuk google Hasil gambar untuk yahoo Hasil gambar untuk facebook.com Hasil gambar untuk twitter.com