Hasil gambar untuk google Hasil gambar untuk yahoo Hasil gambar untuk facebook.com Hasil gambar untuk twitter.com
Indonesian Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

MAKRIFATULLAH

 

 

ikhlas

ALFASHLUL AWWALUFIBAYANI MAKRIFATULLAHI TA`ALA

 

  1. Pashal nyan phon   wahai sahbat
    Makrifat loen peunyata
    Makrifat keu Tuhan ngon keu Nabi
  2. Na teulee bagi bak meuhingga

 

Wajeb mustahel teulee ngon jaiz
Bandum beuhabeh ta keunal nyata
Soe han keunal Sifeut Tuhan
Pagee zaman lam neuraka

 

Sifeut wajeb le bak Tuhan
Hana insan nyan ek kira
Hana wajeb beutatok thee
Tafashalee tapeunyata

 

Seubab hana tatumee dali
Hana neubri, brat ubak hamba
Sifeut dua ploeh wajeb tathee
Seubab tatumee dalil jih na

 

Toh dua ploeh wahia toulan
Jinoe loen kheun ban tabileung sa
Sifeut nyan phoen nama jih Wujud
Makna lanjut hanku bawa

 

Hartoe Wujud na zat Tuhan
Sifeut jih meunan Nafsi nama
Wujud Tuhan han ek kheun kri
Hansoe turi asai mula

 

Dua Qadim sifeut Tuhan
Makna toulan loen calitra
Hartoe Qadim na dilee kon
Hana mophoen han meumasa

 

Nabi dan Wali hantroeh makrifat
Ubak kheun Zat Allah Taala
Akal hatroeh pikee han meukri
Ilmee teurhenti keupadaNya

 

Keuteulee Baqa sifeut Allah
Makna loen peugah ubak gata
Hartoe Baqa hana ubah
Keukal Allah ruk-ruk masa

 

Ban nyan awai meunan ciet akhee
Hantroeh pikee ngon bicara
Bicara seusat pikiran singkat
`Aqal dahsyat pungoe gila

 

Sifeut nyan peut Mukhalafatuh
Makna loen peugah ku calitra
Hartoe mukhalafah bersalahan
Hana saban Tuhan ngoon Hamba

 

Hana saban neumeutuboeh
Han sapeu roeh mee tapeusa
Misal pihtan teuladan pih han
Wujud Tuhan ku yang Esa

 

Limong sifeut Qiamuhu
Loen kheun laku hartoe makna
Qiamuhu loen kheun hartoe
Neudong keudroe Allah Taala

 

Han neukeundak nyan keuteumpat
Tuhan nyan that amat kaya
Han neukeundak nyan keu paeil
Hana sabee Allah Taala

 

Nam Wahdaniah sifeut Tuhan
Makna toulan ku calitra
Hartoe Wahdaniyah sidroe Tuhan
Han bilangan sa ngon dua

 

Han sikutu Tuhan sibagi
Maha suci Allah Taala
Daiem Qaiem nyan cit sidroe
Hana sapeu nyan na seurta

 

`Arasy goh na kursi golom
Qaiem Tuhan cit Kalama
Nyan limong nyan sifeut Salbi
Ngat taturi hai saudara

 

Hartoe salbi tulak lawan
Sifeut nyan tan bak Allah Taala
Jinoe loen peugah sifeut maani
Soe  nyang turi bahagia

 

Hartoe  maani nyan doeng bak zat
Deungoe sahbat loen calitra
Tujoeh sifeut nan jih Hayyat
Deungoe sahbat loen boh makna

 

Hartoe Hayyat hudeb Tuhan
Hana badan hana nyawa
Adak hudeb badan ngon nyawong
Ka sibandeng manusia

 

Hana layak neumeusifeut
Meunan wujud Tuhan yang Esa
Lapan sifeut nan ileumee
Deungoe lagee loen boh makna

 

Hartoe ileumee neutumuban
Dum seukalian habeh nyata
Neutumuban han ngon akal
Hana sagai ngon bicara

 

Neutumuban cit ngon ileumee
Meunan nyan mee tapeucaya
Adak neutumuban nyan ngon akal
Kakeuh  jawai saboh masa

 

Sikureung sifeut nan iradat
Taklok meuhat bak mungken na
Hartoe Iradat keumeukeundak
Ban nyan layak neukaroenya

 

Neumeukeundak han ngon nafsu
Han seukutu manusia
Neumeukeundak ngon iradah
Meuna sahbat tapeucaya

 

Adak neumeukeundak ban ngon nafsu
Kasikutu manusia
Siploeh sifeut nan jih Qudrah
Takluk meuhat misee nyangka

 

Hartoe Qudrah kuasa Tuhan
Peuna neupeutan dum mungkin na
Han ngon tuleung han ngon urat
Kuasa that Allah Taala

 

Adak kuasa tuleung ngon urat
Leumah lumboet akhee masa
Siblah sama` sifeut Tuhan
Takluk jinoe bak maujuda

 

Hartoe Sama` neumeudeungoe
Got nyan meusu got nyan hana
Wujud nyan na dum sekalian
Dengue Tuhan senantiasa

 

Wujud Allah hana geulinyueng
Dum seubarang deungoe suara
Neumeudeungoe cit ngon Sama`
Meunan ijmak dum ulama

 

Dua blas Bashar sifeut Tuhan
Takluk jinoe misee nyangka
Hartoe Bashar neukeumalon
Kalon cit kon deungon mata

 

Hana bacut neumeusilee
Han ban lagee kalon mata
Karna mata tan bak Tuhan
Neuthee  sekalian dum ngon bashar

 

Keuleblah Kalam sifeut Tuhan
Takluk jinoe misee nyangka
Hartoe Kalam Mariet allah
Hana huruf Ngon suara

 

Adak neumariet deungon lidah
Kameu huruf Kalam Esa
Suci Tuhan nibak meunan
Beugot tapham tapeucaya

 

Nyan tujoeh nyan na taturi
Sifeutr Ma`ani hai syedara
Hartoe Ma`ani nyang dong bak Zat
Misee Hayyat ynag mulia

 

Ma`nawiyah jinoe loen peugah
Gaseh allah soe peucaya
Peutblah sifeut nan jih Hayyon
Meu atoe turoen lon calitra

 

Hartoe Hayyon zat yang Hudep
Meunan sabet tapeucaya
Pakri neuhudep Tuhan sidroe
Ngon hudepdroe seulama-lama

 

Laen bandum seukalian
Jen ngon insan hudep ngon nyawa
Bayang-bayang hudep Tuhan
Bak nyawong seukalian alam dumna

 

Meungka hudep dum geutanyoe
Geunap nanggroe seugala donya
Habeh hudep gadoh kuat
Muwoe Hayyat Allah Taala

 

Sifeut alimon geunap limong blah
Makna loen peugah loen calitra
Hartoe alimon nyang tumuban
Dum seukalian padok hana

 

Pakri tmuban Tuhan sidroe
Ngon Tuban droe seulam-lama
Jen ngon insane neubri ileumee
Kaneubri thee seugala donya

 

Bayang-bayang ileumee Tuhan
Neubri tumuban dum na Hamba
Hingga tatuban dum geutanyoe
Geunap naggroe seugala donya

 

Habeh tumuban gadoh laku
Muwoe ilmu Allah Taala
Sifeut Muridon geunap enam blah
Meunoe syiah neuboh makna

 

Hartoe Muridon nyan berkeundak
Peu nyan layak neukaronya
Pakri neukeundak Tuhan sidroe
Ngon keundak droe seulama-lama

 

La-en bandum seukalian
Neubri keudak seugala dumna
Bayang-bayang keundak Tuhan
Neubri seukalian dumna hamba

 

Habeh keundak gadoh `ibarat
Muwoe Iradat Allah Taala
Tujoeh blah sifeut nan jih Qadiroen
Meu atoe turoen loen calitra

 

Hartoe Qadiroen Zat nyang kuat
Kuasa that Allah Taala
Pakrie kuasa Tuhan siddroe
Ngon kuasa droe seunantiasa

 

La-en bandum seukalian
Nabak Tuhan brie kuasa
Bayang-bayang kuasa Tuhan
Neubrie seukalian dum manusia

 

Habeh kuasa gadoh hareukat
Muwoe Qudrat Allah Taala
Sipfeut Sami`on geunap lapan blah
muawfaqah syeh dum sineuna

 

Hartoe Sami`on yang meudeungoe
Han meulamoe dum suara
Pakrie neudeugoe Tuhan sidroe
Ngon deungoe droe ruk-ruk masa

 

La-en bandum pendengaran
Karoenya Tuhan dum keuhamba
Bayang -bayang pendengaran di teuka tuloe
Sami`on muwoe bak Allah Taala

 

Sifeut bashiroen kureunsa dua ploeh
Deungoe uloen boeh jinoe makna
Harto Bashiroen nyang keumalon
Dum seukalian padok hana

 

Pakrie neukalon Tuhan sidroe
Ngon kalon droe seulama-lama
La-en bandum seukalian
Karoenya Tuhan kalon mata

 

Bayang-bayang keumalon Tuhan
neuhantarkan bedum teurata
Meungka keumalon dum geutanyoe
geunab nanggroe seugala donya

 

Habeh keumalon dum seukalian
muwoe bashar bak Allah Taala
Dua ploeh sifeut Mutakallimon
deungoe beukenong uloen boh makna

 

Hartoe Mutakallimon Tuhan mariet
Beuthat keubiet tapareksa
Pakrie neumariet Tuhan sidroe
Ngon nariet droe seunantiasa

 

La-en bandum seukalian
Karoenya Tuhan juru bahsa
Habeh nariet gadoh faham
Muwoe Kalam Allah Taala

 

Troeh ngon ajai sampoe ngon tanggoeh
Pinjaman tujoeh geucok bak gata
Habeh muwoe pinjaman tujoeh
Tinggai tuboh hansakon guna

 

Kateuduek-duek misee bateung
Meusigupang tanlee hareuga
Teuka wareh asoe gampoeng
Jak keumunjoen manyet gata

 

Teuma geukueh lom liyang lahat
Dalam jierat sidroe gata
Adak han amai nyan keubajikan
Sidroe toulam lam keureunda

 

Seuphoet pih that kubu pih arat
Leumah teumpat dalam neuraka
Teuka `Azeub meubagoe-bago
Yuem tajakwoe dalam donya

 

Yoeh nyan teulah Taseusal droe
Taduek tamoe lam keureunda
Lailahaillallah
Kubu luwah soetem baca

 

Ohnoe habeh saboh tambeh
La-en bareh jinoe takira
Sifeut nyan wajeb ka taturi
Nyang mustahiel pakrie rupa

 

Hartoe mustaheil hana patoet
Tutoe karoet han meutula
Nyang mustaheil wahai thaleb
Lawan wajeb tapareksa

 

Misee hana neukeun Tuhan
Ngon baharu takheun ciet sa
Misee muphoen takheu dudoe
Sang geutanyoe takheun rupa

 

Misee neudong ngon soe la-en
Di bilangan takheun dua
Misee keulu takheun Tuhan
Han neutuban dum peurkara

 

Miseu beunci keumakhluqat
Leumoh Qudrah Allah Taala
Han neumariet ngon keumalon
Ngon keulu Tuhan buta mata

 

Nyan keuh toulan nyang Mustaheil
Buta pikee dum peukara
Nyang MustaheilKakeuh habeh
Jinoe Jaiz loen calitra

 

Hartoe jaiz nabak Tuhan
Neupeujeut alam dum barang na
Misee neubrie kaya gasien
Saket badan mangat pih na

 

Misee mokmin neuboh lam Jannah
Mee neupinah lam Nuraka
Misee kaphee neubrie lam `azeub
Mee lam nikmat neukaroenya

 

Meunan toulan bak `aqali
Bak syari`i pakrie rupa
Bak syari`i wajeb meuhat
Mokmin teumpat lam Syiruga

 

Misee kaphee pagee dudoe
Wajeb geupasoe lam Nuraka
Jaiz Syari`i ngon `aqali
Misee `ashie daroehaka

 

Harus neuamphoen gon han toubat
riyang umat daroehaka
Meunan toulan bak `aqali
Ngon syari`i saban dua

 

Nyan keuh misee Jaiz bak Tuhan
Keusimpulan teulee peukara
Ohnoe habeh saboh pangkat
Makrifat saboh tangga

 

Pashal nyang phoen ohnoe keumah
Jinoe lon peugagah pasal keudua

Sumber ; https://bakopi.wordpress.com/

Tags: Kopi, Bubuk, Tradisional, Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Aceh, Bakopi Meulaboh Aceh Barat, Kuta Padang, Jalan Manekro, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.

Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates

Bakopi Version. Built with HTML5 and CSS3 © 2016. Support By. eMOENHOST.cOM. Provider By. NCR
Semua Hak Cipta Dilindungi Copyright © 2011 Application Oleh YOOtheme

We have 19 guests and no members online

Kopi Tob A KM Kemasan
Mantab Rasa Di Lidah
Kopi Terlaris Di Pasar
Konsumen Penjualan
Dengan Memesan Kopi
Rasa Bakopi Anda
Kopi Tradisional Aceh
Memang Nikmat.

Cabang Nagan Raya

Kebutuhan produksi yang semakin meningkat, mengharuskan Bakopi untuk mengembangkan sayap kesuksesan dalam memenuhi kebutuhan

Read more ...

Populer Produk

Produk terpopuler saat menjadi pesanan baik tingkat lokal maupun luar daerah dengan khas dan cita rasa yang nikmat membuat para

Read more ...

Bakopi Tradisional Aceh

Bakopi Meulaboh merupakan salah satu usaha home industri traduisional Aceh yang sekarang sedang berkembang mengikuti program

Read more ...

Hasil gambar untuk google Hasil gambar untuk yahoo Hasil gambar untuk facebook.com Hasil gambar untuk twitter.com